Clubopdracht

Toelichting op de verschillende opdrachten

Foto Herman Wieten

Jaaropdracht - Serie van 5 foto's

De bedoeling is om een samenhangende serie van 5 foto's te maken. De foto's zijn met elkaar verbonden door een zelfgekozen thema bijvoorbeeld uit de keuzelijst, zie onderstaande lijst. Het onderwerp of onderwerpen mag je zelf bepalen als het maar een samenhangende serie wordt zoals je dat ook voor een expositie zou doen. Aan het eind van het clubjaar ergens in mei is de presentatie van de fotoserie. Je kunt een proefserie of een deel op de club tonen om tips te krijgen om de serie te verbeteren. Voor elk jaar is het weer een mooie uitdaging om er iets goeds van te maken.


Tijd Schoonheid Verleden
Humor Zuiverheid Groepswerk
Kracht Snelheid Communicatie
Veiligheid Begin Vrede
Tegenslag Geluk Vernietiging
Energie Tegenovergestelde Vrijheid
Vaardigheid Spiritualiteit Dromen
Individualiteit Afzondering Succes

Het "geheim" onderwerp

Voor dit jaar weer een verrassing. Je mag hem tot de volgende clubavond bij je houden. Dan moet het weer doorgegeven. Zo kan iedereen aan de beurt komen. In de verpakking zitten een of meer voorwerpen waarvan je er minstens één moet gebruiken in de foto. Meer of alle voorwerpen mag uiteraard ook. Hoe je de voorwerpen in de foto gebruikt mag je zelf bepalen. En denk er aan.... Je mag er niet over spreken! Het onderwerp blijft geheim tot de presentatie van de foto's.