Presentatie Ton Bloetjes

Schrijven met licht
Op donderdagavond 19 februari was Ton Bloetjes met een presentatie op de clubavond. Ton begon in het kort dat we onderscheid maken tussen de automatische flitser en de pop-up flitser op onze camera en dat we deze avond gaan oefenen met de studio verlichting. We hebben deze studio verlichting zelf binnen de club maar om er goed mee om te gaan is het goed om er op een avond als deze eens bij stil te staan.

Ton neemt ons mee in het fotograferen van een vaas in een eenvoudige opstelling van de vaas op een tafel met aan weerszijde een flitser op statief, de zogenaamde 'tang verlichting'. Zijn camera stelt hij in op F11 en de sluitertijd zal 1/125 zijn. Een beetje de standaard voor het werken met flitslicht. Het brandpunt is 90mm. Dat we kiezen voor F11 komt omdat we 2 à 3 stops voor de maximale waarde willen fotograferen om de grootst mogelijke scherpte te kunnen behalen.

Na de eerste foto zien we gelijk het resultaat op de laptop. De witte vaas staat er op maar door de gelijke belichting aan weerszijde lijkt hij bijna plat op de foto. Wanneer we de ronding van de vaas beter uit willen laten komen is het beter om één van de lichten meer naar voren halen. Tijdens het verplaatsen van de lamp zie je al dat de schaduw op de lamp ook anders komt te liggen. De vaas wordt nu veel duidelijker een rond voorwerp op de foto. Overigens is het effect van het verplaatsen van ons licht bij een ander model dan een vaas niet anders.

We kunnen ook met het natuurlijke licht fotograferen maar hierbij hebben we duidelijk minder invloed op het resultaat. Bij lamp en daglicht zullen we rekening moeten houden met de temperatuur van het licht. De temperatuur van het licht heeft effect op het resultaat van de foto, welke we natuurlijk achteraf wel weer kunnen corrigeren op de computer (zeker wanneer je in RAW fotografeert). Deze temperatuur wordt gemeten in Kelvin (K) en loopt qua kleur van rood naar blauw. Hieronder een schematische weergave.

Een methode om achteraf de juiste kleuren te krijgen op de computer is door een kleurkaart te fotograferen tijdens de fotoshoot en later op de computer de rgb waarden van de grijswaarden op deze foto op te nemen. De afwijking die je hierop meet is de correctie die nodig is op je foto. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat is mij niet helemaal bij gebleven. Misschien ga ik toch zelf nog eens een grijskaart kopen om goed uit te zoeken hoe je hiermee werkt. Ton komt tijdens zijn presentatie met het idee om zelf een grijskaart te ontwikkelen in de nog aanwezige doka in de Poelenburgt maar ik denk dat we in deze digitale tijd dit stadium achter ons hebben gelaten. Hoewel er misschien nog liefhebbers in ons midden zijn.

Na de pauze gaan we over tot het fotograferen van een wijnfles. Opnieuw doen de flitsers hun werk maar nu staan we voor een ander probleem. De foto laat grote hooglichten zien op de fles doordat we geflitst hebben. Gelukkig is ook hier een eenvoudige oplossing voor. Een van de hooglichten kunnen we eenvoudig wegwerken door een van de flitsers uit te zetten. Om toch voldoende licht op die zijde van de fles te hebben wordt er aan die kant een reflectiescherm geplaatst. Het andere hooglicht wordt verzacht door een diffusiescherm tussen de lamp en de fles te plaatsen. Hierdoor wordt het licht op de fles meer verstrooid en zachter. Dit heeft ook effect op de schaduw die de fles op de tafel werpt. Je kunt de hardheid van de schaduw zelf beïnvloeden door het scherm dichter of verder van de lamp te positioneren. Eenvoudig toch, maar je moet er wel even op komen. Overigens moet je er bij een wijnfles op letten dat het etiket op de achterkant van de fles niet zichtbaar wordt door de vertekening in het glas. Je kunt voor het beste resultaat beter het etiket op de achterzijde verwijderen.

Tenslotte komt Ton nog even terug op de tangverlichting. Deze is voor onze vaas en fles niet zo handig gebleken. In de praktijk kun je deze bijvoorbeeld wel goed gebruiken voor het fotograferen van schilderijen.

Toch weer een avond waar ik iets heb geleerd.

Jan Neefjes