Serie van vijf beelden


Op donderdag 12 mei 2022 presenteerden onze clubleden de 'Serie van 5'. Altijd een lastig onderwerp qua uitvoering en volgorde. Het was een fraaie proeve van bekwaamheid waarbij de insteek zeer afwisselend, inspirerend en creatief was.
De opkomst was lekker en de presentatie, niet meer verzorgd door onze vaste presentator Herman, was deze keer in handen van ondergetekende. Het is even wennen. De vorige en 1ste keer presenteerde Heidi het zeer verdienstelijk dus het zou nu ook wel lukken. Het is fijn als de clubleden hun input geven over de gepresenteerde foto. Dat helpt zeker bij het presenteren! Herman heeft inmiddels de smaak te pakken met het sorteren van de foto’s en het bedienen van de beamer.
Ik zou alle leden aansporen ook een keer de presentatie op zich te nemen en hiervan dan ook een verslagje te maken voor de website. Schroom niet! Op 2 juni is de presentatie van het 'Geheime Onderwerp'. Wie neemt het presenteren op zich?
Graag tot dan...

Flip Knibbe